09 d’octubre 2008

L'alumnat d'ara i el professorat novell

Sis de cada 10 professors creuen que l'alumnat d'ara són pitjors que abans.

L'informe, basat en un estudi, "La situació dels professors novells 2008", elaborat per la fundació SM, en col·laboració amb l'Organització d'Estudis Iberoamericans, l'OEI, afirma que el professorat d'ara no sap imposar la disciplina a l'aula.
Un punt en el qual coincideixen la majoria d'enquestats és l'empitjorament de l'alumnat ja que un 55,5% dels quals opinen que són pitjors que els de fa uns anys, mentre que només el 26,3% creu que són semblants. En aquest sentit, Álvaro Marchesi, Secretari General de l'OEI, ha precisat que per al professorat no és fàcil adaptar-se a les noves demandes generacionals ja que “la societat és més exigent amb els docents, no només se'ls demana que eduquen en coneixements, sinó que a més s'adapten als nous problemes en matèria d'educació sexual, violència, integració, i ells senten que les famílies no col·laboren prou”
Així mateix, l'estudi dóna a conèixer l'opinió del professorat veterà sobre la realitat dels recents incorporats a la docència i sobre les iniciatives que es consideren més idònies per a millorar la seua situació professional.
Les principals conclusions de l'informe són:
- Més de la meitat del professorat considera que els discents actuals són pitjors que els de fa uns anys.
- Al 55,9% no li sembla bé el sistema d'oposicions actual, considerant el 62,7% que hauria de canviar per a tenir en compte les noves funcions que s'exigeix al professorat.
- El 74% considera que el seu esforç és el principal motor per a progressar i en cap cas semblen trobar recolzament en professors i professores d'altres centres o en l'Administració educativa.
- El percentatge de mestres que considera que els nous professors no tenen la vocació d'abans, augmenta amb els anys d'experiència.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts