25 d’agost 2011

Aprendre a aprendre

Una de les 8 competències bàsiques a la que fem referència en el procés d'ensenyament aprenentatge és la d'aprendre a aprendre. Caldria plantejar-nos quan, aquesta competència, que intervé en l'ensenyament al llarg de la vida de la persona, es pot començar a treballar, es a dir, quan un xiquet o una xiqueta és capaç d'aplicar un coneixement adquirit a noves experiències, o quan comencen a transferir a altres àmbits els seus nous coneixements, de manera que puguen usar-los en una situació totalment diferent quan s'adquireix l'habilitat d'aplicar els coneixements adquirits en un context, a altre context distint, la qual cosa constitueix un pas molt important en el seu desenvolupament intel·lectual. Molts científicshavien suposat que l'habilitat de transferir coneixements a una situació distinta és un producte del desenvolupament intel·lectual infantil, però cap investigació havia avaluat fins ara a quina edat podia ocórrer, excepte per al cas de l'aprenentatge del llenguatge; ha estat l'equip de la psicòloga Julie Hupp de la Universitat Estatal de Ohio (campus de Newark, un dels campus que inclou la Universitat junt a Lima, Mansfield, Marion, i Wooster, en una sèrie d'experiments, la que ha constatat que als menuts de 8 mesos d'edat els resultava molt difícil emprar els coneixements recién adquirits si havien de fer-lo sota unes circumstàncies diferents a les de l'aprenentatge. En canvi, els de 16 mesos d'edat sí podien fer-lo.

19 de juny 2011

Nova normativa d'oposicions

Enguany expira la normativa transitòria d'accés a la funció pública docent En aquest sentit estem escoltant, fa un temps, declaracions del Ministeri d'Educació, i, avui mateix de Rubalcaba
, indicant per on poden anar les directrius i que ja en la XXV Setmana Monogràfica de l'Educació organitzada per la Fundació Santillana.
L'esborrany del reial decret presentat pel Ministeri d'Educació als sindicats per a les aportacions pertinents consta de 3 fases: oposició, concurs i pràctiques.
És ben cert que l'actual normativa, transitòria, introduïa escassos canvis i, realment, no respectava les bases establerts a la Disposició Transitòria 17ª de la nova Llei Educativa (LOE), entre elles, no s'exigia la Fase de Pràctiques de la que parla aquesta transitòria. Precisament aquesta podria ser una de les novetats del futur Real Decret nou, una fase de pràctiques, semblant al MIR de l'accés a salud, d'un curs complert i que decidirà per a la consecució de la plaça, després d'aprovar els exàmens de l'oposició, que no sembla tenir massa diferència amb l'actual.
Després de les pràctiques n'hi haurà un nou examen davant un tribunal composat pel Consell Escolar, la inspecció educativa ... que qualificarà l'activitat en l'aula.
Actualment l'alumnat al llarg dels seus estudis ja passa per una fase de pràctiques per a titular-se com a futur docent, que està enfocada, no a l'adquisició de la plaça sinó de la titulació corresponent.Per a fer un estudi comparatiu amb allò que es fa en altres països podeu llegir el document: INGRESO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts