25 d’agost 2011

Aprendre a aprendre

Una de les 8 competències bàsiques a la que fem referència en el procés d'ensenyament aprenentatge és la d'aprendre a aprendre. Caldria plantejar-nos quan, aquesta competència, que intervé en l'ensenyament al llarg de la vida de la persona, es pot començar a treballar, es a dir, quan un xiquet o una xiqueta és capaç d'aplicar un coneixement adquirit a noves experiències, o quan comencen a transferir a altres àmbits els seus nous coneixements, de manera que puguen usar-los en una situació totalment diferent quan s'adquireix l'habilitat d'aplicar els coneixements adquirits en un context, a altre context distint, la qual cosa constitueix un pas molt important en el seu desenvolupament intel·lectual. Molts científicshavien suposat que l'habilitat de transferir coneixements a una situació distinta és un producte del desenvolupament intel·lectual infantil, però cap investigació havia avaluat fins ara a quina edat podia ocórrer, excepte per al cas de l'aprenentatge del llenguatge; ha estat l'equip de la psicòloga Julie Hupp de la Universitat Estatal de Ohio (campus de Newark, un dels campus que inclou la Universitat junt a Lima, Mansfield, Marion, i Wooster, en una sèrie d'experiments, la que ha constatat que als menuts de 8 mesos d'edat els resultava molt difícil emprar els coneixements recién adquirits si havien de fer-lo sota unes circumstàncies diferents a les de l'aprenentatge. En canvi, els de 16 mesos d'edat sí podien fer-lo.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts