30 de març 2017

Castelló Educa

Començaren les jornades de reflexió pedagògica emmarcades en el "Castelló Educa", i es va fer amb una mesa rodona sota el rètol de: "Dissenyem l'educació del s. XXI".
Sens dubte, les diferents intervencions compliren l'objectiu d'invitar-nos a la reflexió, sí que és veritat que vaig notar a faltar una part important de la Comunitat Educativa, ja que només estava representada, bàsicament la Universitat. 
El primer a intervenir fou Joaquim Dolz, catedràtic de Didàctica de les Llengües i Formació del professorat de la Universitat de Ginebra. No vam tenir ocasió d'escoltar-lo en viu, ja que va enviar un vídeo. Dolz diferencià entre 4 tensions (reptes):
- Demogràfica: Destacà que el 50% d'alumnes a Ginebra no són francòfons i, per llei, les llengües d'integració a Suïssa estan lligades al territori. Feia referència a les 3 llengües que aconsella la CE, la del territori, la minoritzada i una altra estrangera.
- Revolució numèrica: En referència als canvis tecnològics a la societat que no es corresponen amb els de l'escola. Els docents han de dominar aquests canvis, utilitzant-los com a eina.
- Crisi de valors: Com s'afronten els valors a l'escola. Abans els valors, en l'escola, s'imposaven d'acord una societat nacional-catòlica. Ara s'ha superat aquest extrem.
- Igualtat de gènere: Actualment n'hi ha un retrocés en aquest tema i ho podem comprovar amb la violència de gènere.
En segon lloc intervingué Isabel Ríos, professora de Didàctica de la Llengua i Literatura a l'UJI. Centra el seu repte bàsic en la "Formació del Professorat". Comenta que les metodològiques actualment utilitzades no són noves i cità l'escola de F. Ferrer i Guàrdia, assembleària, sense exàmens, amb educació per a la salut i la higiene ... Pel que fa a la formació del professorat indicà que cal incidir en els següents punts:
- No cap tot a la Universitat.
- Requereix una contínua renovació
- Que defenga els drets bàsics, mobilitzar i mobilitzar-se
- La lectura
- Crítics
- Exigents en les capacitats pròpies i la dels altres
- Ètica i Moral
- Domini del llenguatge
- Un treball d'escola basat en l'activitat i la construcció
- Formació personal, preocupats per l'entorn
La tercera en intervenir fou Rosa Agost, degana de la Facultat de CCHH de la UJI que centrà la seua intervenció en el lligam entre Universitat, societat i escola i ens informa de les diferents reformes de la UJI en la Formació del professorat.

Tot seguit Elsa Villata, cap de Servei d'Educació Plurilingüe informà el públic del qual suposa el nou Decret del Consell sobre les modalitats plurilingües, la qual parteix de les indicacions europees, sobretot en allò que diu sobre les llengües minoritàries, de la llei d'Ús, la qual després de 30 anys no ha estat aplicada en la seua totalitat, enquestes sobre l'ús del valencià, i diferents modalitats que coexisteixen avui a les escoles.

Finalitzà Josep Cristià Linares, cap del Servei de Cultura i Esport de la Direcció territorial de Castelló. Cristià va resumir el reptes en 15 "pinzellades":
- Formació inicial del professorat més exigent
- Cal premiar la curiositat i la participació
- Canviar les prioritats polítiques i d'organització i gestió del sistema
- Flexibilitzar els horaris
- Desenvolupar la laïcitat escolar de manera efectiva
- Treballar de manera interdisciplinària
- Treballar conjuntament escola i família
- Lluitar per adquirir un bon hàbit lector
- Basar l'aprenentatge en el desenvolupament conjunt
- Extreure la intel·ligència col·lectiva
- L'educació en patrimoni cultural
- L'educació plurilingüe com a base per a la comunicació
- Foment de la creativitat
- L'Alumnat ha de tenir temps per a tot
- Protegir i prestigiar la institució educativa
Per a acabar es donà la veu al públic però el temps no va ser massa

28 de gener 2017

Jornada contínua o jornada partida?

Com cada any es torna a iniciar el procés per modificar, o no, la jornada en els centres escolars i amb això la polèmica.
Quina és la millor jornada que beneficie el procés d’ensenyament-aprenentatge, i, sobretot a l'alumnat? Doncs, molt senzill i molt complicat alhora; personalment considere que és aquella que responga, de la millor manera, a les necessitats de la Comunitat Educativa en la qual està inserit el col·legi.
Els pares i les mares solen rebre, generalment, per part del professorat, les virtuts de la jornada contínua. És normal, ja que es tracta d’una reivindicació laboral de fa molts anys i és per això que, pràcticament tots els sindicats del sector li donen suport. Contra aquesta argumentació res he de dir, és justa per a la dignificació de la professió i per a la millora de les seues condicions; la qual cosa no vol dir que puguen recolzar l’argumentació amb millores pedagògiques, psicològiques o biològiques de l’alumnat perquè no són certes. Cap docent sol facilitar referències bibliogràfiques que corroboren el benefici de la jornada única, per una raó molt simple, la reivindicació de la jornada matinal gens té a veure amb la innovació educativa i, en general no conec cap teoria pedagògica que la justifique. Tampoc les poques que aposten per la jornada partida són suficients per a decantar-se per ella. Considere que n’hi ha altres maneres per millorar les condicions de treball del professorat sense fer-la coincidir aquesta jornada amb la de l’alumnat.
Per tant no existeix a Europa ni en tot l'Estat espanyol un sol estudi científic que situe la variable de jornada com a determinant en el resultat acadèmic.
És per això que, observant un dels cartells que publicita la positivitat de la Jornada Contínua, vaig a intenter donar la meua opinió.
En primer lloc cal diferenciar les etapes a les quals ens referim, ja que cap argument es pot generalitzar, per una raó obvia i que és, perfectament comprovable, la manera que tinga un centre en organitzar el temps i els diferents ritmes d’aprenentatge influeixen determinantment en el procés.
Segons això em centraré amb l’alumnat d’infantil i primària perquè és on es dóna el procés d’elecció de la jornada i perquè en aquest període es necessiten moments de canvi i de ruptura, no massa curts, que els permeten descansar i recuperar l’atenció. Per tant, en aquesta etapa han de prevaldre els espais curts alternatius de treball i descans sense menysprear l'heterogeneïtat de l'alumnat.
Quantes vegades hem parlat de les millors hores i les pitjors, pedagògicament per a impartir una determinada matèria? Sabem, per pròpia experiència que les  hores del matí són millors per al rendiment discent; però també sabem, per la mateixa experiència, que en les primeres hores i a les primeres edats, la son que té l’alumne i l'alumna en entrar al centre perjudica la concentració i que aquesta va incrementant-se al final del matí i a la vesprada. Per tant l’alumnat ha de tenir un major esforç per a poder concentrar l’aprenentatge en un matí més ampli.
Un altre dels problemes que més he escoltat als pares és el tema del menjador. S’argumenta que, amb la jornada concentrada s'evita perdre el temps, dues hores per a dinar i després tornar a reiniciar les classes. És ben cert que en el nostre sistema educatiu, comparant amb altres d’Europa, aquest temps és massa llarg i no tan lleuger. També ho és que les hores anteriors al dinar, per al procés d’aprenentatge, és tan dolent com l’hora posterior. En general no considere encertat, que aquest alumnat puga dinar a les 14 h; és més, la gran majoria de pediatres consideren que el dinar de l’alumnat d’Infantil no pot anar més enllà de les 13 h; la solució passa, no per allargar l’hora de dinar, sinó ben al contari, acurtar-lo.
Així mateix s’argumenta que l’alumnat té, amb la jornada no partida, més temps per a les activitats extraescolars i per a fer deures, quan ara n’hi ha una contestació generalitzada contra aquests. Contràriament, s’ha demostrat que la jornada contínua incrementa, considerablement la quantitat de deures.
Pel que fa a la conciliació familiar, cal dir que, no es pot generalitzar, ja que els horaris conciliadors familiars no estan generalitzats i corre el perill de l’increment d’hores dedicades a la tv per part dels xiquets i les xiquetes, o altres aparells.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts