27 de juny 2009

Calendari escolar per al curs 2009-2010

Recenment s'ha publicat la resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2009/2010


Aquesta resolució, publicada en el DOCV del proppassat dia 5 de juny té, com a marc l'ORDRE d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'estableixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes, publicada al DOGV de 18.06.1998, i, per la qual cosa, anterior a la LOE.
Any rere anys s'han vingut marcant una sèrie de canvis, entre els quals podem destacar la diferència de dies lectius de cada curs escolar, de manera que si eixe mateix curs la durada, en Infantil i primària era de 850 hores i de 971 en el primer cicle de l'ESO, en el recentment publicat s'ha passat a 862 i 1.021 respectivament, entre el 8 de setembre i el 22 de juny, per als primers i del 15 de setembre fins el 23 de juny per als segons.
Una altra de les novetats de la resolució és la modificació en part d'allò que deia l'ordre marc: "Sense perjudici de les festes laborals, establides en l'àmbit local a l'empara del Reial Decret 2.001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments, després de l'acord previ del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de tres dies festius, a efectes escolars, entre els declarats lectius en el calendari. Les festes de la localitat que se celebren en períodes no vacacionals i els dies a què es refereix el present paràgraf han de coincidir". Ara, amb la nova recolució, els Consells Escolars Municipals podrien renunciar a fixar els tres dies festius que els correspon, ja que s'estima que les hores lectives poden arribar a 877 en infantil i primària i a 1039 en el primer cicle de secundària.
Amb aquesta legislació es fa dificil les tasques avaluatives del professorat així com la preparació del nou curs, sense oblidar que tenim una ordre marc obsoleta i que difícilment s'aopla a la nova llei reguladora del Sistema Educatiu.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts