18 de maig 2012

Retirada del Reial decret-llei 14/2012

El Claustre de la Universitat Jaume I, reunit en sessió extraordinària el 18 de maig de 2012 per tal d’estudiar el Reial decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, i adoptar un posicionament al respecte, ha aprovat per unanimitat el següent comunicat.

  1. El Reial decret-llei 14/2012 comporta l’atac més greu al sistema educatiu públic de tot el període democràtic; un sistema que està sent solidari amb l’extraordinària situació econòmica que viu el país, havent assumit ja retallades en sous i recursos, tot i que l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis no són responsables ni directa ni indirectament de la crisi. Aquest RDl agreuja els efectes negatius sobre l’economia i les condicions laborals dels treballadors públics que ja suposaven l’anterior Decret-llei 1/2012 de la Generalitat Valenciana i el Reial decret-llei 20/2011 del Govern central. Des de fa molts anys, els treballadors d’aquest sector han lluitat per aconseguir una educació pública, gratuïta i de qualitat que, amb aquesta norma, es pretén desmantellar. El Claustre de l’UJI vol mostrar la seua solidaritat amb l’ensenyament públic de primària i secundària i donar tot el suport als seus treballadors i treballadores, i també a les famílies de l’alumnat.
  2. El Reial decret-llei 14/2012 comporta l’atac més greu de tot el període democràtic al sistema universitari públic. La pujada injusta de les taxes universitàries, els mecanismes arbitraris imposats per valorar la dedicació docent i investigadora del PDI, i l’atemptat intolerable a aspectes fonamentals de l’autonomia universitària, un dret reconegut a l’article 27 de la Constitució Espanyola i que es vulnera per un Reial decret-llei que no ha estat ni dialogat ni negociat amb les universitats públiques. Amb aquestes mesures, un segment molt important de l’estudiantat no podrà accedir als estudis superiors, i altres els hauran d’abandonar per no poder pagar les taxes. A més, la implantació de l’Espai europeu d’educació superior quedarà greument afectada per l’augment de la grandària dels grups (ratio professor/estudiant) i perquè el professorat, que ha estat fent un gran esforç d’adaptació metodològica i curricular, haurà d’incrementar ara la seua dedicació amb la consegüent pèrdua dels principals valors propugnats pel sistema europeu d’educació superior.
  3. L’aplicació del Reial decret-llei 14/2012 comporta l’atac més greu al projecte de la Universitat Jaume I des del seu naixement. Un dels objectius fundacionals de l’UJI va ser donar un servei d’educació superior de qualitat a Castelló i les seues comarques. En aquests anys, l’UJI s’ha consolidat com una universitat de referència, amb una oferta de graus i màsters de primer nivell que ha permès la internacionalització de la nostra universitat. A més, l’UJI ha tingut un gran impacte econòmic i social a Castelló, generant riquesa, empleament qualificat i un nou focus cultural. Ara, amb la pujada de taxes i la revisió (disminució) anunciada del mapa de títols oficials, un segment important d’estudiants no podrà matricular-se o ho haurà de fer en altres estudis que els que havia considerat, perquè un percentatge significatiu d’estudis oficials de l’UJI corren un seriós perill de desaparèixer. A tot açò cal afegir la possibilitat que obre el RDl a fusions d’universitats, el qual constitueix una amenaça evident per a les més menudes, com ara l’UJI, i que ens faria retrocedir a la situació que es va superar fa 21 anys amb l’esforç de tota la societat civil i la conversió del CUC en la universitat que tan beneficiosa ha resultat per al nostre territori.

En definitiva, el Claustre de l’UJI vol alertar la societat del retrocés que comporta l’aplicació del Reial decret-llei 14/2012 i de la pèrdua de drets i d’oportunitats, tan necessaris en aquests moments, que pot implicar per als ciutadans de Castelló i les seues comarques. Per tot açò, el Claustre de l’UJI exigeix al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports la seua retirada. Així mateix vol donar el seu suport a totes les accions de legítima reivindicació que, de forma pacífica i conforme a la legalitat vigent, organitzen diferents col·lectius contra l’esmentat RDl.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts