30 de març 2017

Castelló Educa

Començaren les jornades de reflexió pedagògica emmarcades en el "Castelló Educa", i es va fer amb una mesa rodona sota el rètol de: "Dissenyem l'educació del s. XXI".
Sens dubte, les diferents intervencions compliren l'objectiu d'invitar-nos a la reflexió, sí que és veritat que vaig notar a faltar una part important de la Comunitat Educativa, ja que només estava representada, bàsicament la Universitat. 
El primer a intervenir fou Joaquim Dolz, catedràtic de Didàctica de les Llengües i Formació del professorat de la Universitat de Ginebra. No vam tenir ocasió d'escoltar-lo en viu, ja que va enviar un vídeo. Dolz diferencià entre 4 tensions (reptes):
- Demogràfica: Destacà que el 50% d'alumnes a Ginebra no són francòfons i, per llei, les llengües d'integració a Suïssa estan lligades al territori. Feia referència a les 3 llengües que aconsella la CE, la del territori, la minoritzada i una altra estrangera.
- Revolució numèrica: En referència als canvis tecnològics a la societat que no es corresponen amb els de l'escola. Els docents han de dominar aquests canvis, utilitzant-los com a eina.
- Crisi de valors: Com s'afronten els valors a l'escola. Abans els valors, en l'escola, s'imposaven d'acord una societat nacional-catòlica. Ara s'ha superat aquest extrem.
- Igualtat de gènere: Actualment n'hi ha un retrocés en aquest tema i ho podem comprovar amb la violència de gènere.
En segon lloc intervingué Isabel Ríos, professora de Didàctica de la Llengua i Literatura a l'UJI. Centra el seu repte bàsic en la "Formació del Professorat". Comenta que les metodològiques actualment utilitzades no són noves i cità l'escola de F. Ferrer i Guàrdia, assembleària, sense exàmens, amb educació per a la salut i la higiene ... Pel que fa a la formació del professorat indicà que cal incidir en els següents punts:
- No cap tot a la Universitat.
- Requereix una contínua renovació
- Que defenga els drets bàsics, mobilitzar i mobilitzar-se
- La lectura
- Crítics
- Exigents en les capacitats pròpies i la dels altres
- Ètica i Moral
- Domini del llenguatge
- Un treball d'escola basat en l'activitat i la construcció
- Formació personal, preocupats per l'entorn
La tercera en intervenir fou Rosa Agost, degana de la Facultat de CCHH de la UJI que centrà la seua intervenció en el lligam entre Universitat, societat i escola i ens informa de les diferents reformes de la UJI en la Formació del professorat.

Tot seguit Elsa Villata, cap de Servei d'Educació Plurilingüe informà el públic del qual suposa el nou Decret del Consell sobre les modalitats plurilingües, la qual parteix de les indicacions europees, sobretot en allò que diu sobre les llengües minoritàries, de la llei d'Ús, la qual després de 30 anys no ha estat aplicada en la seua totalitat, enquestes sobre l'ús del valencià, i diferents modalitats que coexisteixen avui a les escoles.

Finalitzà Josep Cristià Linares, cap del Servei de Cultura i Esport de la Direcció territorial de Castelló. Cristià va resumir el reptes en 15 "pinzellades":
- Formació inicial del professorat més exigent
- Cal premiar la curiositat i la participació
- Canviar les prioritats polítiques i d'organització i gestió del sistema
- Flexibilitzar els horaris
- Desenvolupar la laïcitat escolar de manera efectiva
- Treballar de manera interdisciplinària
- Treballar conjuntament escola i família
- Lluitar per adquirir un bon hàbit lector
- Basar l'aprenentatge en el desenvolupament conjunt
- Extreure la intel·ligència col·lectiva
- L'educació en patrimoni cultural
- L'educació plurilingüe com a base per a la comunicació
- Foment de la creativitat
- L'Alumnat ha de tenir temps per a tot
- Protegir i prestigiar la institució educativa
Per a acabar es donà la veu al públic però el temps no va ser massa

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts