20 de setembre 2008

El projecte Màtic

Recentment s'ha fet públic l'informe dels resultats del primer estudi de l'impactes de les TICs en el procés d'ensenyament-aprenentatge en xiquets i xiquetes de 3 anys.

L'estudi ha estat promogut, conjuntament, per "El Parc d'Innovació La Salle", "Toshiba" i el "parvulari de La Salle Bonanova", a Barcelona.
Durant tres mesos s'ha anat avaluant 51 alumnes de 3 anys en l'aprenentatge de les matemàtiques.
Al grup experimental, integrat per la meitat de l'alumnat, se'ls va substituir les eines tradicionals d'aprenentatge (quaderns, llapis, llibres i pissarres) per un entorn digital amb accés web, i Tablet PC inalàbric, la qual cosa permet la mobilitat per l'aula com si fos un quadern sense perdre la conectivitat, amb un programari de continguts digitals, un projector i una pissarra digital.
L'eina triada ha estat el Tablet PC Portégé M400, un dispositiu molt versàtil que com principal característica permet el reconeixement de caràcters d'escriptura de l'alumne com si es tractara d'un paper, tot i convertint-lo a text informàtic, permetent subratllar i acolorir. Són ergonòmics i disposen d'una autonomia de més de 8 hores, el què assegura la seua total disponibilitat durant la durada de les classes i fins i tot la jornada escolar completa. A banda de la seua resistivitat, ja que la seua tecnologia, Toshiba EasyGuard, permeten suportar colps i caigudes, així com vessaments accidentals de líquids, aspectes especialment importants quan el portàtil és utilitzat en l'àmbit de l'educació. D'altra banda compleix la normativa RoHS (Restricció d'ús de Substàncies Perilloses), no incorporant cap de les sis substàncies prohibides: Plom (Pb), Mercuri (Hg), Cadmi (Cd), Crom Hexavalente (Cr(VI)), Bifenilos Polibromados (PBB), Difeniléteres Polibromados (PBDE). Per tot això cal considerar l'aspecte negatiu del seu preu, supera els 1.500€.
El contingut curricular tractat en l'àrea de les matemàtiques ha estat el següent:
* Reconeixement dels nombres naturals fins al 3
* Observació d'elements a partir de criteris quantitatius
* Agrupacions de fins a tres elements a partir de la lectura dels nombres naturals
* Discriminació d'elements per criteris de similitud
* Associació de conjunts segons criteris quantitatius i de similitud
* Ordenació ascendent de conjunts d'elements segons criteris quantitatius
* Repàs de classificacions i comparances
El 84,6% d'aquest alumnat va finalitzar l'avaluació de trimestre amb una puntuació de notable (7 o més sobre 10); en el grup control el 57,7% obtingueren aquesta puntuació.
Alhora, l'informe planteja altres avantatges, com la incidència directa de la tecnologia en l'eficàcia de les classes. Els xiquets amb portàtils van realitzar quatre vegades més exercicis i el seu professorat van reduir a la meitat el temps d'explicació i correcció.
En la investigació es va realitzar una avaluació inicial i una altra final de matemàtiques. Els d'ordinadors van incrementar la mitjana de 3,4 a 8,5 mentre que la resta només van passar de 4,7 a 6,9 punts.
Més informació ací.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts