01 de novembre 2008

Es modifiquen les instruccions de "Ciutadania"

Be per la mobilització de la comunitat educativa, be per el posicionament del 90% dels claustres de Castelló, Valencià i Alacant, be pels resultats obtinguts en la primera prova, on el 99% de l'alumnat no ha assolit una qualificació positiva , o pot ser per totes tres alhora, la Generalitat Valenciana dicta noves instruccions sobre la metodologia a seguir en l'assignatura "Educació per a la ciutadania i els drets humans".

D'aquesta manera, el President Camps assumeix la responsabilitat i envia als directors i directores dels Centres de Secundària una nova circular en la qual es dicten les noves instruccions per a impartir aquesta assignatura, donant un pas més cap a la seua total destrucció, buidant-la de continguts i reduint-la a una classe "pràctica" d'anglès.

Aquestes "orientacions metodològiques" posen en mans del professorat la "responsabilitat completa en el desenvolupament de la programació didàctica i en la qualificació", per evitar que, el fracàs obtingut en la primera prova realitzada en la matèria en diferents centres alacantins, puga tornar caure sobre el Consell; d'aquesta manera, s'insisteix que en el temps de l'assignatura es passen pel·lícules en anglés subtitulades o altres activitats paral·leles a l'ensenyament de l'anglès, utilitzant Internet i altres mitjans "motivadors".

Aquestes instruccions d'ara no són més que un nou intent de boicot cap a l'assignatura, per motius purament polítics que res tenen a veure amb la Didàctica.

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts