19 de juliol 2008

Els Mapes Conceptuals

Els mapes conceptuals són una eina molt útil a l'hora de representar coneixements gràficament

Eixos gràfics representen els conceptes en forma de xarxa que contenen uns nodes, que representen els conceptes, enllaçats i uns enllaços formats amb les relacions entre eixos conceptes.

Aquesta tècnica va ser desenvolupada els anys 60 pel professor Joseph D. Novak a Cornell University, basat en les teories de David Ausubel, referenciat pels "coneiximents previs" per a poder aprendre "conceptes nous". Novak concloïa que "L'aprenentatge significatiu implica l'assimilació de conceptes nous i proposicions dins d'estructures cognitives existents".

Un programa d'ús lliure per a confeccionar els mapes conceptuals és el "IHMC-Cmap Tools" amb una gran nombre de possibilitats, que pots anar experimentant una vegada descarregat.

Malgrat les seues diferències els termes "mapa conceptual" i "mapa d'aprenentatge" són usat indistintament, encara que aquest últim parteix sempre d'un concepte principal.

El mapa mental o Mind Mapping es deu a l'anglès Tony Buzan i té copyright i conté un concepte central a partir el qual parteixen les altres idees. Des de la Universitat Nacional Oberta del centre local de Carabobo, tenim aquesta exposició que els diferencia d'una manera prou didàctica.
Photobucket
Sobre "Mapes Mentals" podeu ampliar la informació en "Mapas mentales – Herramientas para la divulgación

La Teoria Subjacent als Mapes Conceptuals i a com construir-los

altres entrades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ads 468x60px

Social Icons

Featured Posts